Najnowsze projekty

 • Ważniejsze realizacje

  Prace dla Grupa Ożarów S.A.

  - obsługa geologiczno-miernicza
  - zmiana zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Gliniany-Duranów"
  - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...

 • Prace dla Wienerberger – Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

  - obsługa geologiczna Zakładu Górniczego "Kupno"
  - opracowanie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej oraz Projektu Zagospodarowania Złoża dla Zakładu Górniczego "Oleśnica"

Usługi z zakresu geologii i hydrogeologii

 • opracowywanie programów oraz projektów badań geologicznych i hydrogeologicznych,
 • wykonywanie badań geologicznych i hydrogeologicznych,
 • wykonywanie badań geotechnicznych dla potrzeb budownictwa, drogownictwa i górnictwa,
 • prowadzenie nadzoru wierceń otworów,
 • opracowywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych,
 • wykonywanie wszelkiego typu ekspertyz i opinii z w/w zakresu.

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie 15 822 97 67, +48 604 105 867