Najnowsze projekty

 • Ważniejsze realizacje

  Prace dla Grupa Ożarów S.A.

  - obsługa geologiczno-miernicza
  - zmiana zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Gliniany-Duranów"
  - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...

 • Prace dla Wienerberger – Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

  - obsługa geologiczna Zakładu Górniczego "Kupno"
  - opracowanie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej oraz Projektu Zagospodarowania Złoża dla Zakładu Górniczego "Oleśnica"

Usługi z zakresu ochrony środowiska

 • sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • wykonywanie badań i projektów dotyczących minimalizacji negatywnych wpływów,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • opracowywanie programów i projektów rekultywacji terenów pogórniczych i terenów zdewastowanych w wyniku działalności przemysłowej,
 • wykonywanie projektów monitoringu środowiska,
 • prowadzenie badań monitoringowych.

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie 15 822 97 67, +48 604 105 867