Najnowsze projekty

 • Ważniejsze realizacje

  Prace dla Grupa Ożarów S.A.

  - obsługa geologiczno-miernicza
  - zmiana zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Gliniany-Duranów"
  - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...

 • Prace dla Wienerberger – Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

  - obsługa geologiczna Zakładu Górniczego "Kupno"
  - opracowanie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej oraz Projektu Zagospodarowania Złoża dla Zakładu Górniczego "Oleśnica"

Usługi z zakresu górnictwa

 • przygotowywanie wniosków o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin,
 • opracowywanie Projektów Zagospodarowania Złóż i aktualizacja tych projektów,
 • projektowanie kopalń,
 • opracowywanie Planów Ruchu Zakładu Górniczego,
 • optymalizacja systemów eksploatacji, odprężania złoża, odwadniania kopalń i powierzchni,
 • opracowywanie programów i projektów likwidacji kopalń i ich części,
 • wykonywanie wszelkiego typu ekspertyz i opinii z w/w zakresu.

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie 15 822 97 67, +48 604 105 867