Najnowsze projekty

 • Ważniejsze realizacje

  Prace dla Grupa Ożarów S.A.

  - obsługa geologiczno-miernicza
  - zmiana zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Gliniany-Duranów"
  - zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ...

 • Prace dla Wienerberger – Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

  - obsługa geologiczna Zakładu Górniczego "Kupno"
  - opracowanie Dodatku do Dokumentacji Geologicznej oraz Projektu Zagospodarowania Złoża dla Zakładu Górniczego "Oleśnica"

PUP "SIGMA BP" Sp. z o.o. to firma wiedzy

Dostarczamy oparte na wiedzy rozwiązania dla potrzeb dziedzin geoinżynierii i pokrewnych. SIGMA BP Sp. z o.o. służy wiedzą na każdym poziomie przedsięwzięcia; od koncepcji projektu do realizacji inwestycji... a nawet jeszcze dalej.

Naszymi klientami są wielkie korporacje i odbiorcy indywidualni zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Zajmujemy się doradztwem, wykonywaniem specjalistycznych projektów, wykonawstwem i organizacją finansową przedsięwzięć. Podstawowe obszary naszej działalności to prace projektowe i badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk o ziemi, nauk biologicznych i środowiska naturalnego, nauk technicznych, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług współpracujemy z innymi jednostkami badawczymi, a przed wszystkim z ośrodkami akademickimi. Do grona naszych najbliższych współpracowników należą:

 • Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,
 • Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,
 • Katedra Ekologii Terenów Górniczych Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie,
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Naszymi osiągnięciami są:

 • Wyróżnienie artykułu pt.: "Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji złóż siarki" w World Mining Congress & Expo 2008
 • Certyfikat Przejrzysta Firma nadawany za publikację sprawozdań finansowych, luty 2009
 • Wyróżnienie w rankingu Skrzydła Biznesu 2010


Zarząd Spółki

mgr inż. Tomasz Burchard

dr inż. Józef Kirejczyk

inż. Zbigniew Pantula

 

Skontaktuj się z nami

Telefonicznie 15 822 97 67, +48 604 105 867